VoLTE oraz Wi-Fi Calling już od 1 czerwca w Jambox Mobile !!!

12:12 06 Czerwiec in Aktualności
2

 

Poniżej informacje na temat nowych usług.

VoLTE (Voice over LTE) to technologia transmisji połączeń głosowych wykorzystująca sieć 4G/LTE. Dotychczas połączenia realizowane były jedynie w technologii 3G lub 2G. Dzięki VoLTE telefon wykorzystuje sieć 4G/LTE do prowadzenia rozmów, co pozwala na szybsze zestawienie połączenia z wybranym rozmówcą. Zauważalna jest także lepsza, bardziej czysta, jakość dźwięku niż dotychczas.

Aby skorzystać z usługi VoLTE niezbędne jest:

 1. Posiadanie telefonu, który wspiera funkcjonalność VoLTE oraz który posiada aktualne oprogramowanie systemowe.Wykaz modeli telefonów, które przeszły proces certyfikacji i umożliwiają korzystanie z VoLTE w sieci JAMBOX mobile, jest na stronie jambox.pl/mobile/volte. Telefony z aktualnym oprogramowaniem mają w ustawieniach już włączoną funkcję rozmów przez LTE. Możliwość manualnego włączenia funkcji rozmów przez LTE jest dostępna w ustawieniach telefonu.
 2. Posiadanie karty SIM z aktywną usługą LTE.
 3. Włączenie usługi VoLTE w naszych systemach SGT.
 4. Przebywanie w zasięgu LTE.

W przypadku utraty zasięgu LTE dla połączenia rozpoczętego w technologii LTE nie następuje zerwanie połączenia, połączenie jest kontynuowane w ramach innej, dostępnej na danym obszarze technologii, tj. 3G, 2G czy przy użyciu WiFi za pomocą usługi Wi-Fi Calling.

Połączenia głosowe realizowane z wykorzystaniem VoLTE nie są dodatkowo płatne, rozliczane są tak, jak dotychczas (jak klasyczne połączenia głosowe) oraz nie obciążają pakietu transmisji danych.

Wprowadzenie technologii VoLTE nie wymaga, zatem wprowadzania zmian w regulaminach. Technologia VoLTE działa na ternie Polski, po przekroczeniu granicy trwające połączenie zostaje przerwane.

Dla usługi VoLTE przygotowaliśmy dedykowaną stronę jambox.pl/mobile/volte, na której można znaleźć pełny opis usługi, sposoby jej aktywacji i listę najczęściej zadawanych pytań i odpowiedzi.

Technologia VoLTE to:

 • Lepszy zasięg – telefon wykorzystuje nie tylko sieć 2G i 3G, ale również 4G/LTE do zrealizowania połączenia głosowego. W miejscach, gdzie nie ma dostępnej sieci 4G i VoLTE jest wykorzystywana dotychczasowa technologia 2G lub 3G.
 • Błyskawiczne realizowanie połączeń (czas poniżej 1 sekundy) do innych użytkowników VoLTE i Wi-Fi Calling.
 • Doskonała, jakość dźwięku dla połączeń, w których obydwaj użytkownicy korzystają z VoLTE, Wi-Fi Calling.
 • Równoległa możliwość korzystania z Internetu LTE/4G podczas połączenia głosowego. Jeżeli aparat nie korzysta z technologii VoLTE, równoległe prowadzenie rozmowy i łączenie z Internetem powoduje konieczność przełączenia się aparatu do technologii 2G lub 3G i tym samym zmniejszenie prędkości i jakości połączenia z Internetem.

 


Wi-Fi Calling to usługa, dzięki której możliwe jest prowadzenie rozmów telefonicznych nawet przy braku zasięgu sieci komórkowej. Wystarczy, że telefon połączy się z dowolnym punktem Wi-Fi dającym dostęp do Internetu i można dzwonić i odbierać połączenia, jak do tej pory. Wi-Fi Calling to usługa, dzięki, której można rozmawiać i SMS‑ować poprzez Wi‑Fi bez konieczności instalowania dodatkowych aplikacji czy komunikatorów w telefonie. To doskonałe rozwiązanie w miejscach gdzie jest słaba jakość połączeń, często pojawiają się zakłócenia lub gdzie wcale nie ma zasięgu sieci komórkowych a jest dostęp do siec Wi‑Fi. Jest także idealnym rozwiązaniem podczas wyjazdów zagranicznych. Usługa działa na całym świecie, a rozmowy wykonywane w ramach tej usługi są rozliczane jakby odbywały się w sieci Polkomtel w Polsce. Dzięki temu jest się stale w kontakcie z najbliższymi bez obawy o koszty.

Aby skorzystać z usługi Wi-Fi Calling niezbędne jest:

 1. Posiadanie telefonu, który wspiera funkcjonalność Wi-Fi Calling / VoLTE oraz który posiada aktualne oprogramowanie systemowe. Wykaz modeli telefonów, które przeszły proces certyfikacji i umożliwiają korzystanie z Wi-Fi Calling w sieci JAMBOX mobile jest na stronie jambox.pl/mobile/wificalling. Telefony z aktualnym oprogramowaniem mają w ustawieniach już włączoną funkcję rozmów przez Wi-Fi Calling / VoLTE. Możliwość manualnego włączenia funkcji rozmów przez Wi-Fi Calling / VoLTE jest dostępna w ustawieniach telefonu.
 2. Posiadanie karty SIM z aktywną usługą LTE.
 3. Włączenie usługi Wi-Fi Calling i VoLTE w naszych systemach SGT. Aktywacja usługi Wi-Fi Calling oznacza jednoczesne włączenie usługi VoLTE, która jest niezbędna do działania usługi Wi-Fi Calling.
 4. Posiadanie dostępu do sieci Wi-Fi.

W przypadku utraty zasięgu Wi-Fi ale będąc w zasięgu sieci LTE połączenie nie zostanie przerwane, połączenie będzie kontynuowane. Połączenie zostanie przerwane, jeśli rozmówca będzie tylko w zasięgu 3G lub 2G. W sytuacji przebywania rozmówcy za granicą w obu powyższych przypadkach połączenie zostanie przerwane.   

Korzystanie z Wi-Fi Calling nie różni się od zwykłego korzystania z telefonu w sieci komórkowej. Sama usługa jest bezpłatna. Natomiast opłaty za połączenia i SMSy wychodzące i przychodzące wykonywane w ramach tej usługi są naliczane zgodnie z daną taryfą obowiązującą danego klienta. Usługa Wi-Fi Calling staje się wyjątkowo przydatna za granicą. Korzystając z usługi Wi-Fi Calling w dowolnym miejscu na świecie klient końcowy dzwoni tak jakby znajdował się Polsce w zasięgu sieci JAMBOX mobile w Polsce. By mieć pewność, że telefon nie podłączy się do lokalnej sieci mobilnej – wystarczy wejść w tryb samolotowy, połączyć się z Wi-Fi, połączyć się z Wi-Fi Calling i dzwonić.

Ważne – Wprowadzenie usługi Wi-Fi Calling wiąże się z dodatkowym regulaminem będącym załącznikiem do Umowy Abonenckiej (regulamin dostępny poniżej komunikatu w załączniku).

 


Pokłosiem wdrożenia usługi Wi-Fi Calling jest udostępnienie również usługi MMSoverWi-Fi.

MMSoverWi-Fi jest niezbędne do wysyłania MMS-ów w przypadku korzystania przez użytkownika końcowego tylko i wyłącznie z dostępu Wi-Fi. Obecnie MMSy mogą być wysyłane jedynie przez sieć pakietową (2G/3G/4G).

Bez wdrożonej usługi MMSoverWi-Fi użytkownik końcowy, będący w zasięgu Wi-Fi ale bez dostępu do sieci mobilnej, przy próbie wysłania/odebrania MMS’a nie dostanie żadnej informacji o braku możliwości jego wysłania/odebrania. Jego telefon będzie próbował wysyłać/odebrać tego MMS’a o czym będzie świadczyć kręcące się kółko oraz status wysyłam/pobieram nawet przez kilkadziesiąt minut. MMS zostanie faktycznie wysłany/pobrany jak tylko telefon użytkownika końcowego złapie zasięg sieci mobilnej. To może narazić abonenta na wysokie koszty użycia roamingu za granicą, zwłaszcza poza UE. Abonent będzie bowiem przekonany, ze wysłał MMS-a po sieci WiFi.

Usługi Wi-Fi Calling oraz MMSoverWi-Fi są idealnymi rozwiązaniami dla użytkowników końcowych podczas wyjazdów zagranicznych w celu redukcji kosztów.
W przypadku braku wdrożenia dla klientów końcowych usługi MMSoverWi-Fi nie będziemy mogli udostępnić naszym użytkownikom końcowych będącym tylko w zasięgu Wi-Fi pełnego zakresu usług do komunikacji tj. głos, SMS, MMS.

Aby skorzystać z usługi MMSoverWi-Fi niezbędne jest:

 1. Posiadanie telefonu, który wspiera funkcjonalność MMSoverWi-Fi.
 2. Włączenie usługi VoLTE/ VoWiFi Calling w systemach SGT.
 3. Posiadanie dostępu do sieci Wi-Fi.

Jeśli terminal nie wspiera jeszcze obsługi MMSów przez Wi-Fi Calling to zostanie on automatycznie wysłany/odebrany przez sieć komórkową i podlega rozliczaniu niezależnie od usługi Wi-Fi Calling, z której Abonent korzysta. W roamingu rekomendujemy wprowadzenie telefonu w tryb samolotowy chcąc wysłać MMSa, aby nie narażać się na koszty poza terenem Polski. To oprogramowanie terminala decyduje o tym w jakiej technologii wysłać/odebrać wiadomość.

 


VoLTE w Roamingu to technologia służąca do przesyłania głosu i SMSów wykorzystująca sieć 4G/LTE. Wdrożenie technologii VoLTE w Roamingu daje możliwość dalszego korzystania z połączeń głosowych w Roamingu za granicą w sieciach, które wyłączyły (ATT USA) / wyłączą za chwilę (w 2023 będą to sieci w Meksyku i ZEA) technologie 2G/3G i pozostawią jedynie 4G/LTE. W takich sieciach usługa głosowa będzie realizowana jedynie przez VoLTE lub komunikatory OTT (Messenger, Whatsapp, etc.), jeśli klient końcowy nie będzie miał telefonu umożliwiającego realizację połączeń wychodzących i przychodzących poprzez VoLTE. Jeśli klient końcowy nie będzie miał VoLTE w Roamingu na swoim telefonie, realizacja połączeń głosowych będzie możliwa tylko przez komunikatory. Warunkiem korzystania z VoLTE w Roamingu będzie: posiadanie przez klienta telefonu umożliwiającego korzystanie z LTE; posiadanie przez klienta telefonu z dostępną funkcjonalnością VoLTE w Roamingu. Nowa technologia połączeń wpłynie również korzystnie, na jakość i komfort korzystania z innych usług w Roamingu w wielu krajach UE. Już nie będzie miało miejsca, podczas podróży zagranicznych, zaprzestania działanie nawigacji w momencie otrzymania połączenia głosowego z PL, które spowoduje przełączenia technologii z LTE do 2G. VoLTE w Roamingu umożliwi bezproblemowe korzystanie z transmisji danych w LTE przy jednoczesnym prowadzeniu połączenia głosowego które będą w tej samej technologii.

Nie przewidujemy włączenia usługi automatycznie wszystkim klientom. Abonenci będą mogli samodzielnie uruchamiać usługi VoLTE oraz Wi-Fi Calling poprzez aplikację JAMBOX go! (zakładka „Limity i blokady” w sekcji „Usługi mobilne”).

 

JM – Regulamin VoLTE oraz WIFi Calling