Transmisja danych

Poza usługami dostępu do sieci Internetowej mamy możliwość zestawienia usług transmisji danych.

 

Oprócz typowych połączeń kablami miedzianymi bądź światłowodami bardzo popularne stają się usługi transmisji danych realizowane poprzez radiolinie.

Rozwiązanie takie często stosuje się pomiędzy np. budynkami-placówkami firm, w miejscach gdzie nie ma możliwości zapięcia połączenia kablem lub jest to nieopłacalne.

 

Nasza sieć podłączona jest bezpośrednio wpięta do punktów wymiany ruchu w Warszawie (LIM Data Center) oraz Katowicach (4 Data Center) co daje nam możliwość zestawiania transmisji L2 VLAN o przepustowości do 10 Gbps.